Related WebsitesPRESENTATION
Copyright 2011 Orsova Geographical Research Station Center.
Scientific Activities


News


        Statiunea Geografică Orsova, a luat fiintă în anul 1964 prin decizia nr. 654 din 03.05.1964, având ca scop efectuarea de cercetări geomorfologice, hidrologice, climatice si biogeografice, precum si desfăsurarea practicilor de specialitate a studentilor geografi. Fondatorul Statiunii de Cercetări Geografice este Profesor univ. Raul Călinescu.
Obiectivele noastre sunt:
        -    Concentrarea cercetării asupra problemelor teoretice si aplicatiilor practice privind: hazardele naturale si antropice, geomorfologia environmentala, geomorfologia dinamica si procesele geomorfologice actuale, dinamica peisajului geografic, topoclimatologie, impactul uman asupra mediului geografic, evaluarea turistica a potentialului natural si economic, geografie umana si economica aplicata, resursele naturale si dezvoltarea durabila. Rezultatele cercetarii sunt aplicate in managementul administrativ al terenurilor degradate, in cadrul lucrarilor de protectie a terenurilor, drumurilor nationale si judetene, tarmului lacustru din Defileul Dunării, in reconstructiile ecologice, pentru utilizarea durabila a terenurilor.
        -    Dezvoltarea de proiecte si parteneriate de cooperare cu universitati, institute si centre de cercetare, autoritati locale si nationale, organizatii non-guvernamentale, etc.

Al IV-lea Simpozion Romano-Algeriano-Francez


> 23 – 26 iunie 2011
> Bucuresti / Sinaia
> persoană de contact: prof.univ.dr. Florina GRECU, Conf.univ.dr. Gheorghe VISAN, lect.univ.dr. Vasile POPA
> e-mail: grecu@geo.unibuc.ro, visan_ghe@yahoo.com, popavasile2005@yahoo.com
O     R      S     O     V     A
Geographical Research Station Center