Related WebsitesHISTORY
Copyright 2011 Orsova Geographical Research Station Center.
Scientific Activities


News


        Statiunea Geografica Orsova, coordonata stiintific de Facultatea de Geografie din Bucuresti, a luat fiinta in anul 1964 avand ca scop efectuarea de cercetari geomorfologice, hidrologice, climatice si biogeografice, precum si desfasurarea practicilor de specialitate a studentilor geografi. La data infintarii, prin decizia nr. 654 din 03.05.1964 a Sfatului Popular al regiunii Banat, o suprafața de cca. 3 ha situata in comuna Eselnita, a trecut din administrarea Sfatului Popular Orsova in administrarea operativa a Universitatii Bucuresti. Terenul respectiv era ocupat de 5 cladiri si 2 elestee, la care se adaugau suprafete destinate gradinii de legume si culturii experimentale a unor specii arboricole decorative.
        Cladirile au avut urmatoarea utilizare: o cladire mica cu trei camere folosita de portar si de paznici, o alta formata din patru camere ce adapostea sala de mese a cantinei studentilor, bucataria cantinei si o cladire reprezentand atelierul statiunii. Ultima cladire era reprezentata de cladirea principala, formata din parter si etaj. La parter prezenta doua incaperi destinate administrației statiunii, sala de colecții a statiunii, laboratorul de biogeografie, atelierul foto si helio, precum si magazia de materiale si aparate stintifice. Pe etaj se afla labloratorul de geomorfologie si pedogeografie, un dormitor mic pentru oaspeti, laboratorul de climatologie, de hidrologie si un dormitor mai mic la dispoziția rectoratului Universitatii. 
        Cele 2 elestee au fost destinate pisciculturii si experimentarii celor mai potrivite specii de pesti pentru popularea viitorului lac de baraj. Perioada in care statiunea s-a situat in aceasta locatie din perimetrul localitații Ieselnita, a fost intre ani 1964 - 1972.
        Executia barajului si  realizarea lacului de acumulare de la Portile de Fier I, a afectat si statiunea, aceasta fiind stramutata la Orsova, pe versantul Dealului Mosului, la extremitatea sudica a orasului, intr-un loc ce ofera o panorama deosebita asupra lacului de acumulare si Golfului Cernei. Astfel prin decizia din 6 iunie 1970, se hotaraste scoaterea din fondul forestier a unui teren in suprafata de 15250 mp si defrisarea padurii pe o suprafata de 2000 mp in vederea reconstruirii localului Stațiunii Geografice Orsova a Universitații din Bucuresti si amenajarea unui parc dendrologic.
         In noua locatie statiunea dispune de conditii optime de cazare, cu o capacitate ce depaseste 70 de locuri ce sunt inparțite in mai multe incaperi situate pe doua etaje. Laboratoare spatioase pe diferite specializari ale geografiei: geomorfologie-mediu, meteorologie-hidrologie, geografie umana-regionala, sala de conferința si biblioteca de specialitate in vederea desfasurarii aici si in arealul inconjurator a practicii de specialitate  a studenților: geografi, geologi, biologi chimisti, din tara si strainatate.
        In afara personalului de intretinere, stațiunea dispune de 2 geografi cercetatori pentru efectuarea de cercetari: geomorfologice, hidrologice, climatice, de calitate  a apelor, aerului, etc.
        De-a lungul timpului Statiunea Geografica Orsova a Facultații de Geografie, a reprezentat locul de desfasurare a diferitelor manifestari stiintifice: congrese, simpozioane, colocvii, la care au participat cadre universitare din tara si strainatate.

       Istoricul conducerii:

        In calitate de directori, au condus destinele statiunii profesori universitari remarcabili precum:

Prof. Univ. Dr. Raul Calinescu
Prof. Univ. Dr. Sterie Ciulache
Prof. Univ. Dr. Mihai Ielenicz
Prof. Univ. Dr. Mihai Geanana
Prof. Univ. Dr. Florina Grecu

        Dintre responsabili locali ai statiunii amintim:

Petcu Andronic, Selau Nicolae, Boiangiu Octavian, Curcan Gheorghe

Al IV-lea Simpozion Romano-Algeriano-Francez


> 23 – 26 iunie 2011
> Bucuresti / Sinaia
> persoană de contact: prof.univ.dr. Florina GRECU, Conf.univ.dr. Gheorghe VISAN, lect.univ.dr. Vasile POPA
> e-mail: grecu@geo.unibuc.ro, visan_ghe@yahoo.com, popavasile2005@yahoo.com
O     R      S     O     V     A
Geographical Research Station Center